THI CÔNG LẮP ĐẶT TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 800KVAR CÔNG TY TNHH SX TM THIÊN LONG LONG THÀNH Địa điểm Đường số 7, KCN Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai

THI CÔNG LẮP ĐẶT TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 800KVAR CÔNG TY TNHH SX TM THIÊN LONG LONG THÀNH Địa điểm Đường số 7, KCN Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai

15:25 - 27/05/2019

2. THI CÔNG LẮP ĐẶT TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 800KVAR CÔNG TY TNHH SX TM THIÊN LONG LONG THÀNH
Địa điểm Đường số 7, KCN Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai

2. THI CÔNG LẮP ĐẶT TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 800KVAR CÔNG TY TNHH SX TM THIÊN LONG LONG THÀNH
Địa điểm Đường số 7, KCN Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai

tedco-banner-trai

tedco-banner-phai