THI CÔNG LẮP  ĐẶT HỆ THỐNG QUẠT LY TÂM CAO ÁP CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY MEGA TECH VIETJ NAM HCMC Địa điểm số 16, Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUẠT LY TÂM CAO ÁP CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY MEGA TECH VIETJ NAM HCMC Địa điểm số 16, Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

15:25 - 27/05/2019

1. THI CÔNG LẮP  ĐẶT HỆ THỐNG QUẠT LY TÂM CAO ÁP CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY MEGA TECH VIETJ NAM HCMC
Địa điểm số 16, Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

1. THI CÔNG LẮP  ĐẶT HỆ THỐNG QUẠT LY TÂM CAO ÁP CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG TY MEGA TECH VIETJ NAM HCMC
Địa điểm số 16, Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

tedco-banner-trai

tedco-banner-phai