THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN VIỆT NAM Địa điểm Đường số 10, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN VIỆT NAM Địa điểm Đường số 10, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

15:17 - 27/05/2019

THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN VIỆT NAM
Địa điểm Đường số 10, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN VIỆT NAM
Địa điểm Đường số 10, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

tedco-banner-trai

tedco-banner-phai