THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 1500KVA 22/0.4KV VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC - BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG CÔNG TY TNHH UNIPAX Địa điểm  ĐƯỜNG 03, KCN AMATA, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 1500KVA 22/0.4KV VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC - BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG CÔNG TY TNHH UNIPAX Địa điểm ĐƯỜNG 03, KCN AMATA, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

16:40 - 24/05/2019

THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 1500KVA 22/0.4KV VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC - BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG CÔNG TY TNHH UNIPAX
Địa điểm ĐƯỜNG 03, KCN AMATA, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 1500KVA 22/0.4KV VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC - BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG CÔNG TY TNHH UNIPAX
Địa điểm ĐƯỜNG 03, KCN AMATA, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

tedco-banner-trai

tedco-banner-phai