Thi công hệ thống cơ điện, đường dây trung thế 22kV và 02 trạm biến áp 3P 1500KVA 22/0.4KV và lắp đặt hệ thống PCCC - báo cháy tự động công ty TNHH SỢI TAINAN Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thi công hệ thống cơ điện, đường dây trung thế 22kV và 02 trạm biến áp 3P 1500KVA 22/0.4KV và lắp đặt hệ thống PCCC - báo cháy tự động công ty TNHH SỢI TAINAN Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai.

16:31 - 24/05/2019

Thi công hệ thống cơ điện, đường dây trung thế 22kV và 02 trạm biến áp 3P 1500KVA 22/0.4KV và lắp đặt hệ thống PCCC - báo cháy tự động công ty TNHH SỢI TAINAN Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thi công hệ thống cơ điện, đường dây trung thế 22kV và 02 trạm biến áp 3P 1500KVA 22/0.4KV và lắp đặt hệ thống PCCC - báo cháy tự động công ty TNHH SỢI TAINAN Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai.

tedco-banner-trai

tedco-banner-phai