THI CÔNG BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 1000KVA VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 750KVA 22/0.4KV  CÔNG TY TNHH SHING MARK VINA. Địa điểm KCN Bầu Xéo,Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

THI CÔNG BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 1000KVA VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 750KVA 22/0.4KV CÔNG TY TNHH SHING MARK VINA. Địa điểm KCN Bầu Xéo,Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

15:15 - 27/05/2019

THI CÔNG BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 1000KVA VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 750KVA 22/0.4KV CÔNG TY TNHH SHING MARK VINA.
Địa điểm KCN Bầu Xéo,Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

THI CÔNG BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 1000KVA VÀ TRẠM BIẾN ÁP 3P 750KVA 22/0.4KV CÔNG TY TNHH SHING MARK VINA.
Địa điểm KCN Bầu Xéo,Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

tedco-banner-trai

tedco-banner-phai