KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA 02 TRẠM BIẾN ÁP 3P 560KVA 22/0.4KV CHO CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA Địa điểm Lô B2-8, Đường số 6, KCN Phú Tân, Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA 02 TRẠM BIẾN ÁP 3P 560KVA 22/0.4KV CHO CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA Địa điểm Lô B2-8, Đường số 6, KCN Phú Tân, Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

15:12 - 27/05/2019

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA 02 TRẠM BIẾN ÁP 3P 560KVA 22/0.4KV CHO CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA
Địa điểm Lô B2-8, Đường số 6, KCN Phú Tân, Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA 02 TRẠM BIẾN ÁP 3P 560KVA 22/0.4KV CHO CÔNG TY TNHH SUNJIN VINA
Địa điểm Lô B2-8, Đường số 6, KCN Phú Tân, Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

tedco-banner-trai

tedco-banner-phai